Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej w Babicach

Burmistrz Gminy Baborów  ogłasza  I ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż działki rolnej oznaczonej nr 308/2 o pow. 0,5000 ha  położonej  w Babicach zapisanej w Księdze Wieczystej  OP1G/00021225/3.

Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi   21.500,00 zł.

Wadium  wynosi:   2200,00 zł.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baborów  działka przeznaczona jest pod  uprawy rolne.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Przetarg odbędzie się dnia 12 listopada  2013 roku o godz. 9:15 w sali konferencyjnej    Urzędu Miejskiego w Baborowie  I piętro pokój nr  18.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. 14:00 lub na konto  Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie  nr 05 8866 0006 2001 0000 0004 w terminie do dnia
 5 listopada  2013 roku

Dodatkowych  informacji  dotyczących oferty sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 tel. 77/ 4036918 lub 77 4036980.

 

                                                                                              Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                              Elżbieta Kielska

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 09-10-2013 08:25
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 09-10-2013 08:40