Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 20 GRUDNIA 2012R. O GODZ. 16:30

O B W I E S Z C Z E N I E
PRZEWODNICZĄCEGO
RADY  MIEJSKIEJ  W BABOROWIE


w dniu 20  grudnia  2012r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie odbędzie się  XXIII sesja Rady Miejskiej  w Baborowie.
 
Porządek obrad obejmuje :
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji .
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2012r.                       
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
c) wieloletniej prognozy finansowej na 2013r.
d) budżetu Gminy Baborów na 2013r.
e) uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania  Problemów   Alkoholowych na 2013r.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie Międzysesyjnym,
5.Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie miedzysesyjnym,   
6. Zapytania, wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krystian Dolipski

Baborów, dnia  12 grudnia 2012r.


Opublikował(a):  Data publikacji: 13-12-2012 19:56