Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży i nabycia płyt chodnikowych stanowiących własność Gminy Baborów

Burmistrz Gminy Baborów informuje ,że na podstawie własnego Zarządzenia Nr OW-199/13 z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży płyt chodnikowych, krawężników oraz kostki brukowej pochodzących z rozbiórki chodników i placów na terenie Gminy Baborów ustalone zostały zasady sprzedaży w/w mienia gminy.

W związku z powyższym ogłasza , że przeznacza do sprzedaży 220 szt. płyt chodnikowych o rozmiarze 50x50 cm w cenie brutto 3 zł za jedną sztukę. Podania określające ilość płytek do nabycia  składane są na bieżąco   w sekretariacie Urzędu Miejskiego . Decyduje  data wpływu podania a odbiór i transport płyt odbędzie się na koszt kupującego po wpłaceniu w kasie Urzędu należnej kwoty . Lista potencjalnych nabywców została określona wg złożonych podań i są to Michał Nowak-100 szt.(data wpływu 05.09.2013r.) , Tomasz Kałkun- 70 szt.(data wpływu  09.09.2013 r.) oraz Eugeniusz Waga-50 szt.(data wpływu 01.10.2013r.).Informuję równocześnie , iż w związku z podaniami sołectw oraz wejściem w życie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wstrzymuje się niniejszym sprzedaż płytek aż do odwołania.

                                                                                              BURMISTRZ

                                                                                          Elżbieta Kielska

Baborów dnia 14 października 2013r.

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 14-10-2013 09:23
Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 14-10-2013 09:23