Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE BABOROWA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. Nr 115 poz. 741) tekst jednolity z dnia  19 maja 2010 roku ( Dz.U. Nr 102, poz. 651 ) Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do dzierżawy  następujące nieruchomości położone na terenie miasta i Gminy  Baborów:

  1. Działki nr 485/11 i 485/5 - część  o pow. 30 m2 położona w Baborowie  ul. Rynek 4
    z przeznaczeniem na budowę budynku gospodarczego.
  2. Zgodnie z zapisami  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborowa działki  przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne oraz pod budowę garaży.

Nieruchomości nie są obciążone organicznymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich  rozporządzaniu.

Szczegółowych informacji  można uzyskać pod nr tel. 077 403 69 18.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  14 listopada 2013 r.

Burmistrz Gminy Baborów

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 28-10-2013 12:56
Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 28-10-2013 12:56