Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO RM INFORMUJE,

że w dniu 24 stycznia 2013r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Baborowie z następującym porządkiem obrad:


1.Wprowadzenie zmian do funkcjonowania Gminnej Rady Sportu.

2.Ustalenie planu pracy Komisji na 2013r.

3.Ustalenie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów.

4.Sprawy bieżące,

 

Przewodnicząca Komisji  

Jadwiga Kowalczykowska

 

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 21-01-2013 20:02