PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa i montaż znaków drogowych oraz urządzeń ruchu drogowego w ramach realizacji I etapu zadania pn.: Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Numer ogłoszenia: 457254 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 448742 - 2013 data 04.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, woj. opolskie, tel. 0774036920, fax. 077 4036928.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, pokój nr 13 (sekretariat I piętro)..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, pokój nr 13 (sekretariat I piętro)..
 • Opublikował: Edyta Piasna, data publikacji: 08-11-2013 13:20
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Baborowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Edyta Piasna
 • Data wytworzenia: 08-11-2013
 • Ilość wyświetleń: 889
 • Link do strony: http://baborow.pl/1615/przetarg_nieograniczony_dostawa_i_montaz_znakow_drogowych_oraz_urzadzen_ruchu_drogowego_w_ramach_realizacji_i_etapu_zadania_pn_remont_drog_gminnych_w_baborowie_ul_szkolna_stawowa_rozy_wiatrow_kwiatowa_zmiana_terminu_skladania_ofert.html
 • Opublikował: Edyta Piasna, data publikacji: 08-11-2013 13:20
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Baborowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Edyta Piasna
 • Data wytworzenia: 08-11-2013
 • Ilość wyświetleń: 889
 • Link do strony: http://baborow.pl/1615/przetarg_nieograniczony_dostawa_i_montaz_znakow_drogowych_oraz_urzadzen_ruchu_drogowego_w_ramach_realizacji_i_etapu_zadania_pn_remont_drog_gminnych_w_baborowie_ul_szkolna_stawowa_rozy_wiatrow_kwiatowa_zmiana_terminu_skladania_ofert.html
 • Data publikacji: 08-11-2013 13:20 przez: Edyta Piasna
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Baborowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Edyta Piasna
 • Data wytworzenia: 08-11-2013
 • Ilość wyświetleń: 889
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl