Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Baborowie, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2013 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie.

Tematyka posiedzenia:

  1. Informacja o stanie zdrowia mieszkańców Gminy i sposobie realizacji kontraktów z NFZ.
  2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie.
  3. Sprawy bieżące.

 

 Przewodnicząca Komisji

Jadwiga Kowalczykowska

Opublikował(a): Katarzyna Tomaszewska Data publikacji: 13-11-2013 15:08
Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 13-11-2013 15:08