INFORMACJA O WYWIESZENIU OBWIESZCZEŃ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W GMINIE BABORÓW

Burmistrz Gminy Baborów informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie wywieszono obwieszczenia o sprzedaży następujących nieruchomości:

 1. Działka nr 245/191 o pow. 0.0350 ha, KW OP1G/00021232/5 położona w obrębie zabudowy zagrodowej wsi Dzielów, stanowiąca teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Cena wywoławcza wynosi 3820,00 zł.
 2. Działka nr 191 o pow. 0.0200 ha, KW OP1G/00021232/5 położona w obrębie zabudowy zagrodowej wsi Dzielów, stanowiąca teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Cena wywoławcza 1290,00 zł.
 3. Działka nr 190 o pow. 0,0250 ha, KW OP1G/00021232/5  położona w obrębie zabudowy zagrodowej wsi Dzielów, stanowiąca teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Cena wywoławcza 1520,00 zł.

 

Z dniem  30 stycznia  2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. lub jej  spadkobiercą.

Ogłoszenie o przetargu podane zostanie do publicznej wiadomości po upływie terminu składania w/w wniosków na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  9 stycznia  2014 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 77/4036818

Burmistrz Gminy Baborów

 Elżbieta Kielska

 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 19-12-2013 14:45
 • Modyfikował: Artur Czechowicz, data modyfikacji: 19-12-2013 14:46
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 19-12-2013
 • Ilość wyświetleń: 1374
 • Link do strony: http://baborow.pl/1652/informacja_o_wywieszeniu_obwieszczen_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy_w_gminie_baborow.html
 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 19-12-2013 14:45
 • Modyfikował: Artur Czechowicz, data modyfikacji: 19-12-2013 14:46
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 19-12-2013
 • Ilość wyświetleń: 1374
 • Link do strony: http://baborow.pl/1652/informacja_o_wywieszeniu_obwieszczen_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy_w_gminie_baborow.html
 • Data publikacji: 19-12-2013 14:45 przez: Artur Czechowicz
 • Data modyfikacji: 19-12-2013 14:46 przez: Artur Czechowicz
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 19-12-2013
 • Ilość wyświetleń: 1374
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  19-12-2013, godz. 14:46:45
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
 •  
  19-12-2013, godz. 14:46:27
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
 •  
  19-12-2013, godz. 14:45:59
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl