Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań z zakresu pomocy społecznej

INFORMACJA

 

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie :

 

Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę w gabinecie rehabilitacyjnym w Baborowie

 

Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Baborów na posiedzeniu w dniu w dniu 30 grudnia 2013 roku dokonała oceny oferty złożonej przez Caritas Diecezji Opolskiej na realizację w/w zadania w 2014 roku, potwierdzając spełnienie przez oferenta wymogów określonych w ogłoszeniu konkursowym. Proponowana wysokość dotacji – 76.250 zł. Burmistrz Gminy zatwierdziła złożony przez Komisję protokół, akceptując udzielenie Caritas Diecezji Opolskiej dotacji na realizację zadania w kwocie 76.250 zł.

 

 

                                                                                 BURMISTRZ

                                                                            GMINY  BABORÓW

                                                                           mgr Elżbieta Kielska

 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 07-01-2014 11:53
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Sekretarz - Dariusz Kaśków
 • Data wytworzenia: 07-01-2014
 • Ilość wyświetleń: 1367
 • Link do strony: http://baborow.pl/1659/informacja_o_rozstrzygnieciu_konkursu_ofert_na_realizacje_w_roku_2014_zadan_z_zakresu_pomocy_spolecznej.html
 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 07-01-2014 11:53
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Sekretarz - Dariusz Kaśków
 • Data wytworzenia: 07-01-2014
 • Ilość wyświetleń: 1367
 • Link do strony: http://baborow.pl/1659/informacja_o_rozstrzygnieciu_konkursu_ofert_na_realizacje_w_roku_2014_zadan_z_zakresu_pomocy_spolecznej.html
 • Data publikacji: 07-01-2014 11:53 przez: Artur Czechowicz
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Sekretarz - Dariusz Kaśków
 • Data wytworzenia: 07-01-2014
 • Ilość wyświetleń: 1367
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl