Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - V nabór

Informacja o dofinansowaniu zadania:

Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - V nabór

Burmistrz Gminy Baborów informuje, że na mocy umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu nr 81/2014/G-02/OZ-ZOA/D z dnia 18.07.2014 r., Gmina Baborów otrzymała dofinansowanie na zadanie pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów – V nabór”.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – do 26 514,18 zł;

do 35% kosztów kwalifikowanych dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – do 18 559,92 zł;

nie mniej niż 15% udział środków własnych Gminy Baborów– min. 7 954,25 zł.

W wyniku realizacji zadania planowano  osiągnąć  efekt rzeczowy i ekologiczny polegającego na unieszkodliwieniu  118,58 Mg odpadów zawierających azbest.

 

Nabór wniosków na dofinansowanie utylizacji azbestu - 2014

Gmina Baborów jak corocznie przystąpiła do ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu naboru na dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest. Dofinansowaniu będzie podlegał demontaż wraz z transportem i utylizacją jak i zbieranie, transport i utylizacja wyrobów wcześniej zdemontowanych. W ramach dofinansowania koszty pokrywa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Gmina Baborów.

Osoby chętne proszone są o składanie wniosków od 13.01.2014 r. do 07.02.2014 r. w Urzędzie Miejskim w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a.

UWAGA!!! Ze względu na duże zainteresowanie programem przedłużamy termin składania wniosków do końca lutego, tj. 28.02.2014 r.

Druki wniosków  dostępne są w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie lub na stronie internetowej.

PDFazbest wnioski1.pdf (483,67KB)

PDFazbest wnioski2.pdf (194,09KB)

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 15-01-2014 15:19
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 06-10-2014 08:23