Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

POSIEDZENIE KOMISJI KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGOPORZADKU - 27-03-2012

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM zawiadamia, że w dniu 27 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie odbędzie posiedzenie Komisji z następującym porządkiem obrad:

  1. Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym w 2011r.

  2. Analiza zadań zrealizowanych w Gminie Baborów w roku 2011 w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.

  4. Analiza bieżących zmian w budżecie

5. Sprawy bieżące.

Opublikował(a):  Data publikacji: 13-03-2012 11:01