Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Budżetu I Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Baborowa

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Budżetu I Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2014 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie.

Tematyka posiedzenia:

  1. Ustalenie planów pracy Komisji Budżetu I Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia I Porządku Publicznego na 2014 rok.
  2. Analiza wniosku o zatwierdzenie  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode dla Gminy Baborów.
  3. Sprawozdanie z działalności świetlicy środowiskowej w 2013 roku.
  4. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci.
  5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji Oświaty,

Zdrowia I Porządku Publicznego

Jadwiga Kowalczykowska

 

Przewodnicząca Komisji

Budżetu I Rozwoju Gospodarczego
mgr inż. Magdalena Knapik

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 27-01-2014 15:30
Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 27-01-2014 15:30