I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54

Baborów, dnia 27 stycznia 2014 roku

ZMK.7150.1.2014

Burmistrz Gminy Baborów

ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony

na najem komunalnych lokali użytkowych położonych

w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54.

 

 

l.p.

 

adres lokalu

powierzchnia

użytkowa
w m2

stawka wywoławcza

 czynszu za 1 m2 (netto)

wysokość wadium

w zł

rodzaj prowadzonej działalności

gospodarczej

1.

ul. Raciborska 52

27,92

4,50

379,92

handlowo – usługowa

2.

ul. Raciborska 54

68,08

4,50

919,08

handlowo – usługowa

 

Umowa najmu lokalu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

 

1. Przetarg na lokal przy ulicy Raciborskiej 52 odbędzie się w dniu 12.02.2014 roku
o godzinie 9:30 w Urzędzie Miejskim w Baborowie w pokoju nr 18 (I piętro; sala narad).

 

2. Przetarg na lokal przy ulicy Raciborskiej 54 odbędzie się w dniu 12.02.2014 roku
o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Baborowie w pokoju nr 18 (I piętro; sala narad).

 

Wadium (w kwotach podanych jak wyżej) należy wpłacić do dnia 10.02.2014 roku na konto numer 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w Banku Spółdzielczym w Baborowie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Baborowie.

 

Osoby zainteresowane przetargiem powinny w dniach od 28.01.2014 roku do 10.02.2014 roku zapoznać się z regulaminem przetargów, projektem umowy najmu oraz zasięgnąć informacji o proponowanych wyżej lokalach użytkowych.

Kontakt:

Osobisty - Urząd Miejski w Baborowie (I piętro; pokój numer 17)

Telefoniczny - 077/4036935

 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 28-01-2014 08:45
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomek Andrzejak
 • Data wytworzenia: 28-01-2014
 • Ilość wyświetleń: 860
 • Link do strony: http://baborow.pl/1678/i_ustny_przetarg_nieograniczony_na_najem_komunalnych_lokali_uzytkowych_polozonych_w_baborowie_przy_ul_raciborskiej_52_i_ul_raciborskiej_54.html
 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 28-01-2014 08:45
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomek Andrzejak
 • Data wytworzenia: 28-01-2014
 • Ilość wyświetleń: 860
 • Link do strony: http://baborow.pl/1678/i_ustny_przetarg_nieograniczony_na_najem_komunalnych_lokali_uzytkowych_polozonych_w_baborowie_przy_ul_raciborskiej_52_i_ul_raciborskiej_54.html
 • Data publikacji: 28-01-2014 08:45 przez: Artur Czechowicz
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomek Andrzejak
 • Data wytworzenia: 28-01-2014
 • Ilość wyświetleń: 860
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl