Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI BUDZETU I ROZWIOJU GOSPODARCZEGO INFORMUJE

w dniu 25 kwietnia 2012r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbedzie sie posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie,z nastepujacym porzadkiem obrad:

1.Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Baborów za 2011 rok oraz za I kwartał 2012r

2.Wydatki zawiązane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych
3.Plany i zamierzenia w celu uregulowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie.

4.Informacja Burmistrza o przetargach i realizowanych zadaniach na terenie Gminy Baborów.

5.Analiza bieżących zmian w budżecie

6.Sprawy bieżące

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-04-2012 13:27