Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Budżetu I Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Baborowa

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Budżetu I Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie, które odbędzie się w dniu 6 lutego 2014 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie.

Tematyka posiedzenia:

  1. Analiza zadań zrealizowanych w Gminie Baborów w roku 2013 w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania problemów alkoholowych.
  2. Przedstawienie kalendarza imprez kulturalno-sportowych na 2014 rok.
  3. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji Oświaty,

Zdrowia I Porządku Publicznego

Jadwiga Kowalczykowska

 

Przewodnicząca Komisji

Budżetu I Rozwoju Gospodarczego
mgr inż. Magdalena Knapik

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 31-01-2014 10:36
Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 31-01-2014 10:36