Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Remont Ratusza Miejskiego w Baborowie

         Gmina Baborów planuje wyremontować zabytkowy budynek Ratusza Miejskiego – dawną siedzibę Urzędu Gminy Baborów. Od kilkunastu lat, Ratusz jest wyłączony z użytkowania i tylko sporadycznie jest wykorzystywany przez różne związki i stowarzyszenia takie jak: Koło Emerytów i Rencistów, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy. Nie mniej z upływem lat, budynek – zwłaszcza nieużytkowany niszczeje. Aby nie dopuścić do całkowitej dewastacji Naszego Zabytkowego Ratusza – „Serca Baborowa” należy działać i przywrócić temu obiektowi dawną świetność.

        Całość przedsięwzięcia podzielona została na 3 etapy. Pierwszy etap, który już się rozpoczął to przeprowadzenie badań i analiz stanu technicznego budynku. Jeżeli już poznamy możliwości i kondycję obiektu, to drugim etapem będzie faza projektowania. Będzie to najważniejszy etap, gdyż cała inwestycja zostanie zrealizowana w oparciu o konkretne plany inwestycyjne. Ostatnim, trzecim etapem będzie faza realizacji inwestycji, czyli właściwego już remontu budynku.

        W związku z powyższym gorąco zachęcam mieszkańców Gminy Baborów do włączenia się w II etap przedsięwzięcia poprzez zgłaszanie pomysłów na wykorzystanie Naszego Ratusza. Proszę pamiętać, iż jest to obiekt włączony do rejestru zabytków i podlega pod nadzór Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zatem nie wolno Nam ingerować w wygląd zewnętrzny budynku. Ratusz składa się z 3 kondygnacji (parter, I piętro, poddasze) oraz jest posiada pomieszczenia piwniczne, które również będzie można wykorzystać. Pomysły powinny uwzględniać charakter obiektu i jego techniczne możliwości, które na pewno są ograniczone. Wszelkie aktualności i postępy w przedsięwzięciu będą zamieszczane na stronie internetowej Gminy Baborów. Pomysły na adaptację poszczególnych pięter bądź pomieszczeń Ratusza proszę kierować na adres mailowy urzędu:  

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska

ratusz.jpeg

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 11-02-2014 15:12
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 11-02-2014 15:16