Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

Przewodnicząca Komisji Oświaty
Zdrowia i Porządku Publicznego RM

informuje,


że w dniu 12 czerwca 2012r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Baborowie z następującym porządkiem obrad:

1. Informacja o stowarzyszeniach i innych organizacjach działających na terenie Gminy Baborów

2. Omówienie założeń do arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych na rok szkolny 2012/2013

3. Rozpatrzenie wniosków o stypendia zgodnie z uchwałą RM .

4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Jadwiga Kowalczykowska

 

 

 

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 04-06-2012 16:13