Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO RM INFORMUJE

W dniu 25 września 2012r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Baborowie z następującym porządkiem obrad:

1. Bezpieczeństwo mieszkańców Gminy

- informacja Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach
- informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
  Głubczycach

2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie

3. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Jadwiga Kowalczykowska

Opublikował(a):  Data publikacji: 17-09-2012 16:33