Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XXXV Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2014 r. o godz. 16:30

O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCEGO

RADY  MIEJSKIEJ  W BABOROWIE

 

w dniu 27 marca 2014 r. o godz. 16:30

w świetlicy wiejskiej w Dziećmarowie

odbędzie się  XXXV Sesja Rady Miejskiej.

 

 

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany uchwały Nr XXX-297/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia  12 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz na udzielenie bonifikaty
 2. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baborów środków stanowiących fundusz sołecki
 3. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2014 rok
 4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 5. określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania         bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów na 2014 rok”
 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym,  
 3. Zapytania, wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad.     

  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej           

Krystian Dolipski

 

 

 Baborów, dnia 20 marca 2014 r.

Opublikował(a): Katarzyna Tomaszewska Data publikacji: 20-03-2014 13:41
Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 20-03-2014 13:41