Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Dni Otwarte Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdroju

DNI OTWARTE plakat.png

Szkoła przyjmuje dzieci z wadami wzroku: słabowidzące i niewidome - z upośledzeniem umysłowym, dodatkową niepełnosprawnością ruchową  i zaburzeniami rozwoju. Zaprasza na dni otwarte w szkole wszystkich zainteresowanych rodziców dzieci z wadami wzroku w dniach:

  • 4. IV.2014  w godzinach od  10.00 do 17.00
  • 5.IV.2014 w godzinach od 9.00 do 15.00

W PROGRAMIE możliwość zwiedzenia szkoły i internatu, konsultacje ze specjalistami w zakresie rehabilitacji wzroku, ruchu, orientacji przestrzennej, tyflopedagogiem.

Celem działalności szkoły jest edukacja, wychowanie i rewalidacja dzieci słabowidzących i niewidomych ze sprzężoną niepełnosprawnością.

  • EDUKACJA - Szkoła realizuje program dla dzieci słabowidzących i niewidomych z niepełnosprawnością intelektualną dostosowując go do indywidualnych  możliwości ucznia.
  • WYCHOWANIE - Szkoła daje możliwość pobytu ucznia w internacie zapewniając  wszechstronny rozwój zainteresowań, zdolności i talentów muzycznych, teatralnych, a także przygotowuje dzieci do samodzielności w zakresie czynności życia codziennego.
  • REWALIDACJA – Szkoła gwarantuje  dodatkową pomoc uczniowi w zakresie zajęć rewalidacyjnych: z terapii widzenia, orientacji w przestrzeni, rehabilitacji ruchowej  i logopedii.

Szkoła zapewnia także: opiekę medyczną, pomoc psychologiczną i opiekę duszpasterską.

Kontakt:

Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum                                       

dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

w Rabce-Zdroju

ul. Słoneczna 11

34-700 Rabka-Zdrój

Tel./fax 018 2676525

e-mail:

www.rabka.laski.edu.pl                                                                  

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 07-04-2014 17:37
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 07-04-2014 17:40