Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Baborowie
informuje,

 

 

że w dniu 1 października 2012r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie z następującym porządkiem obrad:

  1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baborów za I półrocze 2012r.
  2. Analiza bieżących zmian w budżecie.
  3. Informacja Burmistrza o przetargach i realizowanych zadaniach na terenie Gminy Baborów.
  4. Działalność Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie.
  5. Sprawy bieżące.

 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji

 

Janusz Nasieniak

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 27-09-2012 08:23