Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Obwieszczenie o nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży, dz. nr 262/4 o pow. 0,0926 ha, obręb Sucha Psina z dnia 16.04.2014 roku zostało anulowane z powodu podania nieprawidłowej formy zbycia nieruchomości. Ponowne obwieszczenie zostało zamieszczone w BIP oraz na tablicy ogłoszń w Urzędzie Miejskim w Baborowie w dniu 13.05.2014 r.: tutaj

 

Działka Nr 375/1 o pow. 0.3400 ha należąca do gruntów rolnych wsi Czerwonków, stanowi , według informacji z rejestru gruntów, drogę transportu rolnego. Działka użytkowana jest jako grunt orny  wchodzący w skład jednorodnego kompleksu gruntów ornych. W/w działka przeznaczona w Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów jako teren upraw zielonych. Sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość działki 14974,35zł.

 

Z dniem 28 maja  2014 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Ogłoszenie o przetargu podane zostanie do publicznej wiadomości po upływie terminu składania w/w wniosków na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  07  maja 2014 r.

 

 • Opublikował: Aleksandra Śliwińska, data publikacji: 16-04-2014 13:52
 • Modyfikował: Aleksandra Śliwińska, data modyfikacji: 02-06-2014 14:13
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Ilość wyświetleń: 1644
 • Link do strony: http://baborow.pl/1732/informacja_o_wywieszeniu_obwieszczenia_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy.html
 • Opublikował: Aleksandra Śliwińska, data publikacji: 16-04-2014 13:52
 • Modyfikował: Aleksandra Śliwińska, data modyfikacji: 02-06-2014 14:13
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Ilość wyświetleń: 1644
 • Link do strony: http://baborow.pl/1732/informacja_o_wywieszeniu_obwieszczenia_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy.html
 • Data publikacji: 16-04-2014 13:52 przez: Aleksandra Śliwińska
 • Data modyfikacji: 02-06-2014 14:13 przez: Aleksandra Śliwińska
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Ilość wyświetleń: 1644
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  02-06-2014, godz. 14:13:03
  Modyfikacja strony przez: Aleksandra Śliwińska
 •  
  30-05-2014, godz. 13:46:51
  Modyfikacja strony przez: Aleksandra Śliwińska
 •  
  30-05-2014, godz. 13:45:54
  Modyfikacja strony przez: Aleksandra Śliwińska
 •  
  16-04-2014, godz. 13:52:41
  Modyfikacja strony przez: Aleksandra Śliwińska
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl