Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Baborowie

Przewodniczące Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Rady Miejskiej w Baborowie

informują,

że w dniu 28 kwietnia 2014r.  o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  wspólne posiedzenie  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Baborowie z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek posiedzenia:

  1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 2013 roku.
  2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie za 2013 rok.
  3. Zagadnienia związane z zaproszeniem posła RP, przewidziane na Sesję w maju.
  4. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu                     Przewodnicząca Komisji

  Rozwoju Gospodarczego Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego

                                                                                             

   Magdalena Knapik                                             Jadwiga Kowalczykowska           

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 22-04-2014 16:09
Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 22-04-2014 16:09