Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 7 LISTOPADA 2012 R. GODZ 16:00

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Baborowie


informuje, że w dniu 7 listopada  2012r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  Rady Miejskiej w Baborowie z następującym porządkiem obrad:

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baborów za I półrocze 2012r.
2. Analiza bieżących zmian w budżecie.
3. Analiza wydatków i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie.
4. Zaopiniowanie  stawek podatkowych  i opłat lokalnych na 2013r.
5. Sprawy bieżące.       Przewodnicząca Komisji
           Magdalena Knapik

Opublikował(a):  Data publikacji: 31-10-2012 14:51