Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 6 LISTOPADA 2012 R

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Baborowie


informuje,
 
że w dniu 6 listopada 2012r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Baborowie z następującym porządkiem obrad:

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  Baborowie.
2. Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie .
3. Sprawy bieżące.


Przewodnicząca Komisji
                                Jadwiga Kowalczykowska
    Opublikował(a):  Data publikacji: 31-10-2012 14:51