Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Obwieszczenie Przewodniczącego RM

O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCEGO

RADY  MIEJSKIEJ  W BABOROWIE

w dniu 20 maja 2014r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

odbędzie się  XXXVII sesja Rady Miejskiej  w Baborowie.

Porządek obrad obejmuje :

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Spotkanie z Posłami na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  z województwa opolskiego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty ( projekt druk nr 366/14)
  5.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  6.  Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym.
  7.  Zapytania, wolne wnioski.
  8.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                  Krystian Dolipski

 

 Baborów, dnia 12 maja  2014r.

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 13-05-2014 08:31
Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 13-05-2014 08:31