Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Posiedzenie Wspólne Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - 18 maja 2011 r. (środa) godz. 16.00


Posiedzenie Wspólne

Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego
oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

18 maja (środa) godz. 16.00
Sala Konferencyjne Urzędu Miejskiego w Baborowie

 

Tematyka Posiedzenia:

  1. Omówienie założeń do arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych na rok szkolny 2011/2012
  2. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole,
  3. Ściągalność podatków i opłat lokalnych,
  4. Gospodarka odpadami stałymi na terenie Gminy Baborów
  5. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji

Jadwiga Kowalczykowska

 

Przewodnicząca Komisji

Magdalena Knapik

Opublikował(a):  Data publikacji: 13-05-2011 11:48