Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - 23 maja 2011 r. (poniedziałek) godz. 16.00

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

23 maja 2011 r. (poniedziałek) godz. 16.00
Sala Konferencyjne Urzędu Miejskiego w Baborowie

 

Tematyka Posiedzenia:

  1. Omówienie wniosków z zebrań wiejskich
  2. Informacja Burmistrza o przetargach i reealizowanych zadaniach na terenie Gminy Baborów,
  3. Współpraca Gminy Baborów z przedsiębiorcami (ulgi w podatku -projekt uchwały + zał 1 i zał 2) ,
  4. Analiza bieżąca zmian w budżecie.
  5. Sprawy bieżące.

  

Przewodnicząca Komisji

Magdalena Knapik

Opublikował(a):  Data publikacji: 17-05-2011 16:11