Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Szlakiem zabytków sakralnych Gminy Baborów i Hradca nad Morawicą

21 maja br. w Sułkowie odbyły się uroczystości podsumowujące realizację polskiej części projektu „Szlakiem zabytków sakralnych Gminy Baborów i Hradca nad Morawicą”, w ramach którego odnowiona została kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena. Projekt jest realizowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polski 2007 -2013.

Kapliczkę zbudowano w stylu neogotyckim, prawdopodobnie w drugiej połowie XIX wieku. Dawniej, w miesiącach Maryjnych, miejscowa ludność gromadziła się przed kapliczką na nabożeństwach i modlitwach.

            Tuż przed piętnastą przybyli zaproszeni goście, m.in.: ks. Herman Mandok – Dziekan, ks. Radca Zygfryd Pyka, o. Tadeusz Janowiak – Proboszcz Parafii pw. NMP w Baborowie, ks. Mariusz Kleman – Proboszcz Parafii św. Jodoka w Suchej Psinie, ks. Antonin Kolar - Proboszcz Parafii pw. Piotra i Pawła w Hradcu nad Morawicą, p. Jan Špička - Wicestarosta z Delegacją z Hradca nad Morawicą, Radni Powiatu Głubczyckiego – dr Benedykt Pospiszyl, p. Irena Sapa, p. Maria Farasiewicz, Radni z Gminy Baborów, Sołtysi z Gminy Baborów, p. Daria Kardaczyńska - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Euroregion Silesia, p. Adriana Dziaczyszyn – Kierownik biura LGD Kietrz, p. Teresa Demianowska - Prezes Banku Spółdzielczego w Baborowie, p. Alicja Szuba - Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baborowie, p. Lidia Piecha - Dyrektor GOK, p. Ewa Ratuś - Dyrektor GBP, p. Władysława  Doszczak - Prezes Koła Emerytów w Baborowie wraz z Chórem, dr Bożena Bensz, p. Barbara Piotrowska, p. Halina Sobaszek - przedstawiciel ODR Głubczyce, p. Irena Czuta Pakosz z mężem - Honorowa Obywatelka Gminy Baborów, p. Piotr Wieczorek - wnuk Feliksa Steuera, p. Ryszard Ślepecki - Prezes RSP Sułków, p. Marek Czechowicz, p.  Tomasz Kiziak - Członek Stowarzyszenia Miłośników Sułkowa, p. Wiesław Janicki.

O godzinie 15 odprawiona została Msza święta koncelebrowana przez przybyłych księży, w trakcie której ks. Dziekan Herman Mandok dokonał poświęcenia kapliczki. Ewangelię Św. Jana odczytano w języku polskim i czeskim. Oprawę słowno-muzyczną Mszy św. przygotowały panie: Barbara Piotrowska i Bożena Bensz z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie oraz pani Irena Franków z paniami z chóru Margaretki w Baborowie.

Dalsze uroczystości miały miejsce w świetlicy. Rozpoczęły je dzieci z oddziału przedszkolnego w Sułkowie (przygotowane przez panią Bernadetę Błasiak), recytując wiersz o św. Janie Nepomucenie oraz prezentując taniec polka. Następnie dr Bożena Bensz przedstawiła wykład, w którym przybliżyła historię figur św. Jana Nepomucena znajdujących się na terenie gminy Baborów. O dawnej diecezji ołomunieckiej, w skład której wchodziły m.in. tereny Hradca nad Morawicą i Baborowa, opowiadał ks. Zygfryd Pyka ( treść Jego wykładu zamieścimy w następnym numerze „Echa Baborowa” ). Na koniec,  dawna, polsko-czeska historia naszych terenów została ciekawie opowiedziana przez dr. Benedykta Pospiszyla.

W ramach realizowanego projektu, z partnerem Czeskim, zostanie również wydany folder zawierający mapkę oraz  krótkie opisy zabytków na wyznaczonym szlaku zabytków między Gminą Baborów a Hradcem nad Moravicą. Folder będzie opublikowany po zakończeniu remontu kapliczki z krzyżem przydrożnym w Gminie Hradec w miejscowości Bohučovicích.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przybyli na uroczystość oraz tym, którzy przyczynili się do jej uświetnienia; szczególnie dziękuję mieszkańcom Sułkowa, którzy postarali się, by cały Sułków wyglądał pięknie w dniu uroczystości, a których proszę o dalszą opiekę nad kapliczką.

Elżbieta Kielska

unia obrazek.jpeg

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa

PRZEKRACZAMY GRANICE

 

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 30-05-2014 15:51
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 30-05-2014 16:47