Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Przewodniczacego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porzadku Publicznego

                                                       

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM

informuje,

 

że w dniu 12 czerwca 2014r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Baborowie z następującym porządkiem obrad:

  1. Sprawozdanie z realizacji zadania powierzonego stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej w 2013r.
  2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci.
  3. Omówienie założeń  do arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych na rok szkolny 2014/2015.
  4. Rozpatrzenie wniosków  o stypendia zgodnie z uchwałą RM.
  5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

                                                                           Jadwiga Kowalczykowska

        

 

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 04-06-2014 14:10
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 04-06-2014 14:11