Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY ZDROWIA I PORZADKU - 20-03-2012

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
zawiadamia,
że w dniu 20 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie odbędzie posiedzenie Komisji z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawozdanie z realizacji zadania powierzonego stowarzyszeniom
   z zakresu
kultury fizycznej w 2011r

2. Kalendarz imprez kulturalno-sportowych na 2012r.

3. Sprawozdanie z działalności świetlicy środowiskowej.

4. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania zadań
    rzeczowych za
2011r.

5. Sprawy bieżące


Opublikował(a):  Data publikacji: 13-03-2012 10:12