Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego - BDR.6733.1.2014

BDR.6733.1.2014                                                                                Baborów, dnia 30 czerwca 2014 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art.  49 oraz  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Gminy Baborów

z a w i a d a m i a

że na wniosek Gminy Baborów z siedzibą w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pn:
 

„Remont mostu w miejscowości Sułków wraz z przebudową podpór mostowych”

lokalizacja inwestycji     działki nr: 36, 38, 40, 41, 461/3, 531,  w jednostce ewidencyjnej Baborów, w obrębie ewidencyjnej Sułków.

                                                                

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 11, tel. 077/4036934, w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.

 

 

 • Opublikował: Katarzyna Tomaszewska, data publikacji: 02-07-2014 09:22
 • Modyfikował: Katarzyna Tomaszewska, data modyfikacji: 02-07-2014 09:25
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Katarzyna Tomaszewska
 • Data wytworzenia: 02-07-2014
 • Ilość wyświetleń: 973
 • Link do strony: http://baborow.pl/1812/obwieszczenie_w_sprawie_inwestycji_celu_publicznego_bdr673312014.html
 • Opublikował: Katarzyna Tomaszewska, data publikacji: 02-07-2014 09:22
 • Modyfikował: Katarzyna Tomaszewska, data modyfikacji: 02-07-2014 09:25
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Katarzyna Tomaszewska
 • Data wytworzenia: 02-07-2014
 • Ilość wyświetleń: 973
 • Link do strony: http://baborow.pl/1812/obwieszczenie_w_sprawie_inwestycji_celu_publicznego_bdr673312014.html
 • Data publikacji: 02-07-2014 09:22 przez: Katarzyna Tomaszewska
 • Data modyfikacji: 02-07-2014 09:25 przez: Katarzyna Tomaszewska
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Katarzyna Tomaszewska
 • Data wytworzenia: 02-07-2014
 • Ilość wyświetleń: 973
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  02-07-2014, godz. 09:25:23
  Modyfikacja strony przez: Katarzyna Tomaszewska
 •  
  02-07-2014, godz. 09:25:14
  Modyfikacja strony przez: Katarzyna Tomaszewska
 •  
  02-07-2014, godz. 09:25:04
  Modyfikacja strony przez: Katarzyna Tomaszewska
 •  
  02-07-2014, godz. 09:24:37
  Modyfikacja strony przez: Katarzyna Tomaszewska
 •  
  02-07-2014, godz. 09:24:06
  Modyfikacja strony przez: Katarzyna Tomaszewska
 •  
  02-07-2014, godz. 09:22:47
  Modyfikacja strony przez: Katarzyna Tomaszewska
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl