Informacja dla osób głuchoniemych

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje osobom niesłyszącym i głuchoniemym prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Niesłyszący i niedosłyszący petenci Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Urzędzie Miejskim w Baborowie w Sekretariacie (pok. nr 13, I pietro) w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.

Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, kontaktując się:

 • pisemnie: Urząd Miejski w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów;
 • adres e-mail: um@baborow.pl
 • fax: 77 403 69 28;
 • telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej: 77 403 69 20

podając rodzaj sprawy jaką chcemy załatwić w Urzędzie.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Burmistrz Gminy Baborów zawiadomi wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

POBIERZ FORMULARZ KONTAKTOWY

 

 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 10-07-2014 10:14
 • Modyfikował: Artur Czechowicz, data modyfikacji: 10-07-2014 10:17
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Artur Czechowicz
 • Data wytworzenia: 10-07-2014
 • Ilość wyświetleń: 2834
 • Link do strony: http://baborow.pl/1818/informacja_dla_osob_gluchoniemych.html
 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 10-07-2014 10:14
 • Modyfikował: Artur Czechowicz, data modyfikacji: 10-07-2014 10:17
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Artur Czechowicz
 • Data wytworzenia: 10-07-2014
 • Ilość wyświetleń: 2834
 • Link do strony: http://baborow.pl/1818/informacja_dla_osob_gluchoniemych.html
 • Data publikacji: 10-07-2014 10:14 przez: Artur Czechowicz
 • Data modyfikacji: 10-07-2014 10:17 przez: Artur Czechowicz
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Artur Czechowicz
 • Data wytworzenia: 10-07-2014
 • Ilość wyświetleń: 2834
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  10-07-2014, godz. 10:17:41
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
 •  
  10-07-2014, godz. 10:16:46
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
 •  
  10-07-2014, godz. 10:14:54
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl