Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Zaproszenie na Komisję - 30 stycznia 2012r.

Zapraszam na  posiedzenie Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  Rady Miejskiej w Baborowie, które odbędzie się w dniu  30 stycznia  2012r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie.


Porządek posiedzenia:
1. Ustalenie planu pracy Komisji na 2012r.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów
uchwał                                       
3. Analiza bieżących zmian w budżecie
4. Sprawy bieżące

   
                                                        Przewodnicząca Komisji      
                                                        Budżetu i Rozwoju Gospodarczego    

                                                               mgr inż.Magdalena Knapik            


Opublikował(a):  Data publikacji: 26-01-2012 14:17