PL EN DE CZ

Karta Dużej Rodziny

Karta przysługuje wszystkim rodzinom z co najmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci do ukończenia 18 roku życia lub 25 roku życia gdy uczą się w szkole lub szkole wyższej. Bez ograniczeń wiekowych karta przyznawana jest dzieciom legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności- na okres ważności orzeczenia.

Wnioski o wydanie kart można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30.

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku:

  • w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej  w stosunku do conajmniej trojga dzieci;
  • w przypadku małżonka rodzica- dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

Więcej informacji na stronie rodzina.gov.pl

 

Pliki do pobrania:

PDFWniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub duplikatu Karty Dużej Rodziny.pdf

PDFOświadczenie dotyczace władzy rodzicielskiej.pdf

PDFOświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej.pdf

PDFZgoda na wykorzystanie nr tel. w komunikacji dot.KDR.pdf

PDFOświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczsowym rodzinnym domu dziecka.pdf

 

 

 

 

 

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
katalog  firm  s  ok  str  a  chroniona  bip  wyloguj  test
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
14
grudnia
czwartek
Kliknij na wybraną datę