Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Inwestycje w Gminie Baborów

Ostatnie lata działań samorządowych zaowocowały w naszej gminie wieloma inwestycjami. Aby móc je realizować pozyskiwano środki finansowe poprzez dostępne programy pomocowe, zarówno krajowe jak i europejskie.

W trosce o najmłodszych mieszkańców Gminy Baborów przeprowadzono modernizacje placów zabaw oraz utworzono nowe miejsca rekreacji zarówno w mieście jak i na terenie kilku sołectw. I tak w Baborowie przeprowadzono modernizacje placu zabaw przy ulicy Kościuszki, zamontowano nowoczesne drewniane urządzenia zabawowe, ławki, zmodernizowano fontannę. Przeprowadzono prace modernizacyjne placu zabaw przy ulicy Opawskiej, w ramach których wykonano nowe alejki, ławki, piaskownicę. Zainstalowano również nowe urządzenia zabawowe oraz nowe nasadzenia zieleni. Powstało także boisko do piłki plażowej przy ul. Wąskiej.

pic08_01_001.jpeg pic08_01_002.jpeg  pic08_01_003.jpeg  pic08_01_013.jpeg


W Suchej Psinie zmodernizowano boisko rekreacyjne, które przez młodzież nazywane jest „Beton”. Zamontowano nowe bramki wielofunkcyjne, nowe ławki sportowe, wytyczono linie boisk. W Rakowie powstało miejsce rekreacji nazwane przez dzieci „Bajkoraczek”. Wykonano utwardzoną alejkę, zamontowano nowe urządzenia zabawowe oraz ławeczki, nasadzono zieleń. W Czerwonkowie wykonano boisko do piłki plażowej oraz plac zabaw dla dzieci z huśtawkami i miejscem do gry w koszykówkę. W Boguchwałowie wykonano również plac rekreacyjny dla najmłodszych przy boisku sportowym. Prowadzone są prace przy tworzeniu miejsc rekreacji na osiedlach w Czerwonkowie i Langowie.

Przeprowadzono również zadania inwestycyjne w budynkach oświatowych. Do największych z nich należy z pewnością budowa stołówki w budynku szkoły przy ul. Wiejskiej w Baborowie, która obsługuje również dwa nowe punkty wydawania posiłków: jeden w Baborowie, drugi w szkole w Tłustomostach. Kuchnia przygotowuje dziennie około 600 posiłków. Drugi zadaniem inwestycyjnym była budowa łącznika pomiędzy budynkiem dydaktycznym szkoły, a salą gimnastyczną w Baborowie przy ul. Wiejskiej. Wykonano również modernizację sali gimnastycznej wraz z dociepleniem ścian i wymianą stolarki okiennej w budynku dydaktycznym szkoły przy ulicy Opawskiej w Baborowie. Wykonano tam również zatoczkę autobusową dla gimbusów zwiększając bezpieczeństwo dzieci. Zmodernizowano teren podwórka szkolnego poprzez wykonanie boiska trawiastego w miejscu betonowych płyt drogowych. Obecnie trwają prace związane z modernizacją centralnego ogrzewania w budynku dydaktycznym szkoły.

Gmina również zrealizowała zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej takie, jak budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Głubczyckiej o długości 804 mb. wraz z przepompownią ścieków, wymiana sieci wodociągowej w ulicy Głubczyckiej o długości 1114 mb., budowa sieci wodociągowej tranzytowej Dzielów –Raków o długości 780 mb., budowa drogi o długości 450 mb. stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w Babicach oraz wiele innych mniejszych zadań bieżących. Były również realizowane zadania z zakresu dziedzictwa kulturowego tj. renowacja Kolumny Maryjnej w Rynku w Baborowie oraz wsparcie mieszkańców sołectwa Sucha Psina przy tworzeniu Regionalnej Izby Tradycji, w której można podziwiać ekspozycję zebranych przedmiotów życia codziennego naszych pradziadków.

Plany inwestycyjne na najbliższe lata tematyką nie odbiegają od tych już zrealizowanych. Planuje się wykonanie takich zadań jak:

- kompleks boisk rekreacyjnych przy szkole przy ul. Wiejskiej w Baborowie;
- rozbudowę składowiska odpadów komunalnych;
- modernizację drogi: ul.Powstańców – Moniuszki, Raków –Langowo, Babice – Boguchwałów;
- dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Baborów oraz skanalizowanie wszystkich sołectw.


 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 25-09-2007 16:03