Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Opolska Karta Rodziny i Seniora (OKRiS) jest narzędziem Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim. Celem tego programu jest odbudowa potencjału ludnościowego województwa opolskiego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawę jakości życia. Najważniejszym celem oraz istotą Opolskiej Karty Rodziny i Seniora jest wprowadzenie systemu zniżek oferowanych ich posiadaczom przez tzw. Partnerów OKRiS, którymi są instytucje publiczne oraz podmioty prywatne. Ma to na celu przede wszystkim wzmacnianie samodzielności finansowej rodzin wychowujących dzieci oraz aktywne i szerokie włączanie osób starszych i niesamodzielnych w przestrzeń społeczno-gospodarczą.

Gmina Baborów wraz z 45 innymi gminami w dniu 17 września 2013 r. podpisała w obecności Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego porozumienie o partnerskiej współpracy w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych w województwie opolskim.

Jeśli mieszkasz na terenie województwa opolskiego i:

   - wychowujesz co najmniej dwoje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli dziecko kontynuuje naukę - do ukończenia 25 roku życia;

   - lub wychowujesz jedno dziecko niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;

   - lub jesteś rodziną zastępczą lub prowadzisz rodzinny dom dziecka;

  -  lub ukończyłaś/eś 60 lat;

  -  lub sprawujesz stałą opiekę nad osobą niesamodzielną ze względu na stan zdrowia lub wiek, z którą łączą Cię więzy rodzinne lub powinowactwo z osobą zależną, jeżeli osoba ta pozostaje pod opieką lub we wspólnym gospodarstwie domowym (wypełnij oświadczenie i dołącz do wniosku)

to zachęcamy do złożenia wniosku o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Posiadanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora wiąże się z wieloma korzyściami takimi jak: kilkudziesięciu procentowe zniżki na bilety wstępu do różnych instytucji kultury, zniżki na usługi hotelarskie, restauracyjne, naukę języków obcych, przejazdy taksówkami i autobusami i wiele innych. Wykaz wszystkich ulg i partnerów dostępny jest na stronie internetowej: www.ssd.opolskie.pl.

Wniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można wypełnić i złożyć w Urzędzie Miejskim w Baborowie w pok. nr 19 (I piętro) lub bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu w punkcie obsługi klienta lub pobrać ze strony internetowej:

DOCXWniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.docx (72,39KB)

PDFWniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.pdf (1,39MB)

PDFRegulamin-OKRIS.pdf (1,13MB)
 

Przystąpienie do współpracy w ramach Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, gdzie jednostka gminna w postaci Zakładu Usług Komunalnych jako jedna z nielicznych oferująca tak znaczne zniżki dla wszystkich mieszkańców Naszego województwa ukazuje dobry kierunek w jakim powinny iść samorządy szczególnie województwa opolskiego, które najpoważniej boryka się z problemem depopulacji społeczeństwa.  

Więcej informacji po kliknięciu w poniższy link:

http://ssd.opolskie.pl/page/114,opolska-karta-rodziny-i-seniora.html

 

 

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 11-08-2014 13:43
Modyfikował(a): Wiesław Kozyra Data modyfikacji: 06-02-2023 11:43