Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr
z 2014r. poz.518 z dnia 2 kwietnia 2014r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

-działka nr 382/1 o pow. 0.0225 ha,  obręb Boguchwałów, KW OP1G/00021227/7. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów”  obszar działki nr 382/1  zlokalizowany w granicach administracyjnych sołectwa Boguchwałów   stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, zagrodowej oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą. Sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość nieruchomości 3 430,00zł.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 Z dniem 23 września  2014 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  02  września  2014 r. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

 

 

 • Opublikował: Aleksandra Śliwińska, data publikacji: 19-08-2014 12:41
 • Modyfikował: Aleksandra Śliwińska, data modyfikacji: 19-08-2014 12:57
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 19-08-2014
 • Ilość wyświetleń: 949
 • Link do strony: http://baborow.pl/1846/informacja_o_wywieszeniu_obwieszczenia_nieruchomosci_przeznaczonej_do_sprzedazy.html
 • Opublikował: Aleksandra Śliwińska, data publikacji: 19-08-2014 12:41
 • Modyfikował: Aleksandra Śliwińska, data modyfikacji: 19-08-2014 12:57
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 19-08-2014
 • Ilość wyświetleń: 949
 • Link do strony: http://baborow.pl/1846/informacja_o_wywieszeniu_obwieszczenia_nieruchomosci_przeznaczonej_do_sprzedazy.html
 • Data publikacji: 19-08-2014 12:41 przez: Aleksandra Śliwińska
 • Data modyfikacji: 19-08-2014 12:57 przez: Aleksandra Śliwińska
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 19-08-2014
 • Ilość wyświetleń: 949
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  19-08-2014, godz. 12:57:47
  Modyfikacja strony przez: Aleksandra Śliwińska
 •  
  19-08-2014, godz. 12:41:43
  Modyfikacja strony przez: Aleksandra Śliwińska
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl