Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Przewodniczącej Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM

informuje,

 

że w dniu 22 września 2014r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  Komisji Oświaty, Zdrowia

i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Baborowie z następującym porządkiem obrad:

  1. Bezpieczeństwo mieszkańców Gminy:

- informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach,

- informacja Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach.

  1. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodnicząca Komisji

Jadwiga Kowalczykowska

        

Sporządziła:

Małgorzata Pirch

 

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 16-09-2014 08:53
Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 16-09-2014 08:57