Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie

                           

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Rady Miejskiej w Baborowie

informuje,

że w dniu 29 września  2014r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  Rady Miejskiej w Baborowie z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
  2. Składanie wniosków do projektu budżetu na 2015 rok
  3. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie
  4. Sprawy bieżące.

 

 

 

                                 Przewodnicząca Komisji

                                   Magdalena Knapik

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 22-09-2014 08:32