Informacja o wyniku I ustnego przetargu ograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 394/6, obręb Raków, ogłoszonego na dzień 23 października 2014, godz. 9:00.

Przetarg na nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 394/6 o pow. 0,0230  ha, ogłoszony był na 23  października  2014 roku na godz. 9.00. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 4 920 ,00 zł (słownie: cztery tysiące  dziewięćset dwadzieścia  złotych) Wadium wynosiło 492,00zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa  złote ). Przetarg nie odbył się z powodu braku oferentów. Wymagane wadium nie zostało wpłacone.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak

 • Opublikował: Aleksandra Śliwińska, data publikacji: 28-10-2014 08:42
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 28-10-2014
 • Ilość wyświetleń: 940
 • Link do strony: http://baborow.pl/1914/informacja_o_wyniku_i_ustnego_przetargu_ograniczonego_dotyczacego_sprzedazy_dzialki_nr_3946_obreb_rakow_ogloszonego_na_dzien_23_pazdziernika_2014_godz_900.html
 • Opublikował: Aleksandra Śliwińska, data publikacji: 28-10-2014 08:42
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 28-10-2014
 • Ilość wyświetleń: 940
 • Link do strony: http://baborow.pl/1914/informacja_o_wyniku_i_ustnego_przetargu_ograniczonego_dotyczacego_sprzedazy_dzialki_nr_3946_obreb_rakow_ogloszonego_na_dzien_23_pazdziernika_2014_godz_900.html
 • Data publikacji: 28-10-2014 08:42 przez: Aleksandra Śliwińska
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 28-10-2014
 • Ilość wyświetleń: 940
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl