Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 70 , obręb Sułków, ogłoszonego na dzień 27 października 2014, godz. 9:00.

Działka nr 70 o pow. 0,5000 ha położona w Sułkowie, KW OP1G/00021224/6 stanowiąca grunty orne została sprzedana Panu  Wolfgangowi Skalnikowi, zam. 48-120 Sulków 50 B za cenę 21 996,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 21 776,00 zł. Do przetargu przystąpił jeden oferent, który wpłacił wadium w wyznaczonym terminie.

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak

 • Opublikował: Aleksandra Śliwińska, data publikacji: 28-10-2014 12:36
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 28-10-2014
 • Ilość wyświetleń: 1011
 • Link do strony: http://baborow.pl/1916/informacja_o_wyniku_i_ustnego_przetargu_nieograniczonego_dotyczacego_sprzedazy_dzialki_nr_70_obreb_sulkow_ogloszonego_na_dzien_27_pazdziernika_2014_godz_900.html
 • Opublikował: Aleksandra Śliwińska, data publikacji: 28-10-2014 12:36
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 28-10-2014
 • Ilość wyświetleń: 1011
 • Link do strony: http://baborow.pl/1916/informacja_o_wyniku_i_ustnego_przetargu_nieograniczonego_dotyczacego_sprzedazy_dzialki_nr_70_obreb_sulkow_ogloszonego_na_dzien_27_pazdziernika_2014_godz_900.html
 • Data publikacji: 28-10-2014 12:36 przez: Aleksandra Śliwińska
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 28-10-2014
 • Ilość wyświetleń: 1011
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl