Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Przewodniczących Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Baborowie

Przewodniczące Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego

Rady Miejskiej w Baborowie

 

informują,

 

że w dniu 05 listopada  2014r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  wspólne posiedzenie  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Baborowie z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Informacja Burmistrza o przetargach i realizowanych zadaniach na terenie Gminy Baborów.
  2. Informacja o sprzedaży mienia komunalnego w 2013 roku.
  3. Sprawy bieżące.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu                                               Przewodnicząca Komisji Oświaty,

     i Rozwoju Gospodarczego                                                      Zdrowia i Porządku Publicznego

   mag inż. Knapik Magdalena                                                     Jadwiga Kowalczykowska

 

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 29-10-2014 14:02
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 29-10-2014 14:02