Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 27/4 , obręb Księże-Pole, ogłoszonego na dzień 29 października 2014, godz. 9:00.

Działka nr 27/4 o pow. 0,2100 ha położona w Księżym-Polu, KW OP1G/00021223/9 stanowiąca tereny lasów i zadrzewień nie została kupiona z powodu braku oferentów. Cena wywoławcza wynosiła 6 176,00 zł. Nikt nie wpłacił wymaganego wadium w terminie

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak

 

 • Opublikował: Aleksandra Śliwińska, data publikacji: 03-11-2014 10:52
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 03-11-2014
 • Ilość wyświetleń: 907
 • Link do strony: http://baborow.pl/1923/informacja_o_wyniku_i_ustnego_przetargu_nieograniczonego_dotyczacego_sprzedazy_dzialki_nr_274_obreb_ksiezepole_ogloszonego_na_dzien_29_pazdziernika_2014_godz_900.html
 • Opublikował: Aleksandra Śliwińska, data publikacji: 03-11-2014 10:52
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 03-11-2014
 • Ilość wyświetleń: 907
 • Link do strony: http://baborow.pl/1923/informacja_o_wyniku_i_ustnego_przetargu_nieograniczonego_dotyczacego_sprzedazy_dzialki_nr_274_obreb_ksiezepole_ogloszonego_na_dzien_29_pazdziernika_2014_godz_900.html
 • Data publikacji: 03-11-2014 10:52 przez: Aleksandra Śliwińska
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 03-11-2014
 • Ilość wyświetleń: 907
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl