Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Baborów z dnia 13 stycznia 2011 roku

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Baborów

z dnia 13 stycznia 2011 roku

o numerze okręgu wyborczego, jego granicach , liczbie radnych wybieranych w tym okręgu oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Baborowie zarządzonych na dzień 6 marca 2011 roku

  Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190)
informuję, co następuje:

§ 1.

 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Baborowie zarządzone na dzień 6 marca 2011 roku, odbędą się w okręgu wyborczym nr 2, którego granice i liczba mandatów do obsadzenia przedstawia poniższe zestawienie: 

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba mandatów

2

część miasta Baborów z ulicami:

40-lecia PRL, Kościuszki, Krakowska, Krzyżowa, Kwiatowa, Ogrodowa, Opawska, Osiedlowa, Osiedle Akacjowe, Piaskowa, Raciborska, Róży Wiatrów, Rzemieślników, Słoneczna, Stawowa, Strażaków, Szkolna, Świerczewskiego, Wiejska, Wodna, Witosa

1

 § 2.

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Miejskim w Baborowie  ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 18 (sala narad - I piętro), tel. 77 4036924.

Burmistrz Gminy
Elżbieta Kielska

Opublikował(a):  Data publikacji: 31-12-2010 10:30