Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCEGO

RADY  MIEJSKIEJ  W BABOROWIE

 

w dniu 04 grudnia 2014 r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  II sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

 

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Złożenie ślubowania przez Burmistrza Gminy.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

  1.   powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
  2.   wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
  3.   powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
  4.   wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
  5.   powołania Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego,
  6.   wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego
  7.  powołania doraźnej Komisji Statutowej.

4. Zapytania, wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.     

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                          mgr Krzysztof Tokarz

 

Baborów, dnia 1 grudnia2014 r

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 02-12-2014 13:16
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 02-12-2014 15:23