Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Opolu II
z dnia 23 grudnia 2010 r.


W związku z zarządzonymi na dzień 6 marca 2011 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Baborowie uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 64j ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Opolu II do dnia 17 stycznia 2011 r. (poniedziałek) w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. Piastowska 14, pok. 120. Zawiadomienia należy składać w godzinach pracy Delegatury, tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Ponadto zawiadamiam, że zgodnie z art. 17 ust.l Ordynacji, pełnomocnicy komitetów wyborczych, którzy zgłaszać będą listy kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Baborowie, mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie. Zgłoszenia na obowiązujących formularzach należy również składać do Komisarza Wyborczego w Opolu II (adres j.w.), w terminie do dnia 17 stycznia 2011 r. do godz.15.30.

Formularze dla komitetów wyborczych ustalone przez Państwową Komisję Wyborczą dostępne są na stronie internetowej: www.pkw.gov.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Baborowie.

Komisarz Wyborczy
Paweł Mehl

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 31-12-2010 10:30