Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Przewodniczących o wspólnej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Baborowie

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego

Rady Miejskiej w Baborowie

 

informują,

 

że w dniu 16 grudnia  2014r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego

 Rady Miejskiej w Baborowie z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Baborowie.
  2. Analiza projektu budżetu na 2015 rok.
  3. Sprawy bieżące.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji                                               Przewodniczący Komisji

Budżetu i Rozwoju Gospodarczego                          Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego

Grażyna Mordel                                                             Mariusz Kostyk

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 11-12-2014 09:06