Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr
z 2014r. poz.518 z dnia 2 kwietnia 2014r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży wywieszony na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Baborowie i zamieszczony w BIP :

- Działka niezabudowana  nr 1614/9 o pow. 0,0495 ha położona w Baborowie  przy
 ul. Głubczyckiej  przeznaczona pod zabudowę  mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną usługową i zagrodową.

-Działka niezabudowana  nr 1743/2 o pow. 0,1149 ha położona w Baborowie przy
 ul. Głubczyckiej  przeznaczona pod zabudowę  mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną usługową i zagrodową.

- Działka niezabudowana  nr 1743/1 o pow. 0,0526 ha położona w Baborowie  przy ul. Głubczyckiej przeznaczona pod zabudowę  mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną usługową i zagrodową.

 

Obwieszczenia wywieszono do dnia  2 stycznia  2015 roku.

Z dniem 23 stycznia 2015 roku upływa termin do złożenia  wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości  na podstawie art. 34 ust. 1  pkt 1 i 2  cytowanej wyżej ustawy tj. osobie , której przysługuje  roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów , albo osoba  ta jest poprzednim właścicielem  zbywanej nieruchomości  pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia  1990 roku, albo jego spadkobiercą.

 

         Baborów, 2014-12-11

 

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 16-12-2014 09:32