Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego o terminie posiedzenia Komisji

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM

informuje,

 

że w dniu 26 stycznia 2015r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Baborowie z następującym porządkiem obrad:

Tematyka posiedzenia:

  1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
  2. Ustalenie planu pracy Komisji na 2015r.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały druk nr 15a/15 w sprawie określenia  wysokości opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baborów.
  4. Sprawy bieżące, w tym m.in.: dożywianie dzieci w Gminie Baborów, wyjaśnienie zasad korzystania z szatni przez LZS Sokół Boguchwałów.

 

 Przewodniczący Komisji

      mgr Mariusz Kostyk

 

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 20-01-2015 09:30
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 20-01-2015 09:38